Norsk Dating på DatingPunkt
  

Kom i kontakt med andre single du også !

Vilkår for bruk

GENERELT:
Du plikter å gjøre deg kjent med disse vilkårene før du registrerer deg som medlem.

For å i det hele tatt kunne registrere et medlemsskap hos DatingPunkt MÅ du krysse av i ruten som bekrefter at du har lest og aksepterer disse vilkårene før det er mulig å registrere seg.

Ved å akseptere vilkårene bekrefter du at du er over 18 år, eller at du har dine foreldres samtykke til at du benytter tjenesten.

Ved å akseptere vilkårene erklærer du å ha lest vilkårene, forstått de og at du vil overholde vilkårene.

Du er selv ansvarlig for alt innhold på din profil. Du er også ansvarlig for all kommunikasjon med andre brukere, innlegg i blogger eller på forumet, linker, bilder og video. Du er underlagt ditt eget ansvar å holde deg innenfor lokal lovgivning. Ved brudd på lokal lovgivning erklærer du å frita DatingPunkt fra alle krav, søksmål eller tvister du måtte komme i på grunn av din egen ansvarsfraskrivning. Dette gjelder for eksempel misbruk av opphavsrett, trakassering, injurierende oppførsel, rasisme.

DatingPunkt skal i utgangspunktet være fri for pornografisk innhold. Bilder eller video med for noen krenkende, støtende innhold, eller hvor kjønnsorganer er synlig skal ikke legges ut offentlig for alle å se - men legges bak et passord slik at du selv styrer hvem som skal få tilgang til innhold som ikke er egnet for mindreårige.

Du henstilles til ikke å gi ut ditt virkelige navn eller telefonnummer. Vi anbefaler deg å også holde personlig og sensitiv informasjon hemmelig i beskrivelsen av deg selv, i meldinger, blogger, forumet eller i chatter med andre brukere.

Alle profiler blir kontrollert maskinelt for innhold som er upassende, krenkende og lovstridig i henhold til Norsk Lov. Likeledes blir alle blogger og forumet overvåket maskinelt. Kommunikasjonen mellom brukerne er ikke overvåket. Ved overtredelse av vilkårene kan DatingPunkt fjerne deler av innholdet i din profil, eller stenge din profil midlertidig og sende deg melding om å endre på profilen din.

DatingPunkt reserverer seg retten til å si opp ditt medlemsskap uten noen form for begrunnelse, uten refusjon av innbetalte avgifter eller vederlag av noe slag. Oppsigelser skjer kun i de tilfeller hvor du som medlem har opptrådt grovt uaksomt i strid med vilkårene.

DatingPunkt vedlikeholder tjenesten ved hjelp av moderatorer. Moderatorene er ikke gjenkjenbare ved hjelp av spesielle avatarer eller andre særskilte kjennetegn.

 

OM MEDLEMSSKAP:
- Du er medlem både som gratis-medlem og VIP-medlem.

- VIP-medlemsskap gir ubegrenset tilgang til tjenesten.

- Gratis medlemsskap gir en begrenset tilgang til tjenesten.

- Noen funksjoner i tjenesten krever bruk av kreditt før kjøp.

- Det er ikke tillatt å dele sitt medlemsskap med andre. Å gi brukernavn/passord til andre er strengt forbudt. Husk at DU er ansvarlig for all bruk fra din profil!

- Medlemsskapet vil bli vurdert slettet dersom bruker ikke har vært aktiv siste 6 måneder.


PRISER OG AVGIFTER:
Prisene for nett-tjenestene står godt informert på nettsidene til enhver tid. Ved betaling for tjenestene med mobil tilkommer det en avgift på 40% i forhold til betaling med kredittkort/PayPal.

 

ANGRERETT:
Man bør teste ut tjenesten som gratisbruker før man oppgraderer til VIP-medlemsskap. Dersom man etter oppgradering til VIP-medlem bruker de funksjoner i tjenesten som er forbeholdt VIP-medlemmer, gis det ikke angrerett eller rett til refusjon av innbetalt medlemsskap/kreditter.

 

INTERN INFORMASJON OG MARKEDSFØRING:
DatingPunkt forbeholder seg retten til å sende deg som bruker driftsmeldinger, nyhetsmeldinger og annen info relatert til tjenesten.

DatingPunkt videreformidler ikke opplysninger til 3.part, men vi forbeholder oss ubegrenset rett til å gjøre det etter å ha meddelt deg som medlem og gitt deg anledning til å motsi deg slik informasjonsutveksling.